สินไหมทดแทนอื่นๆ

ติดต่อสินไหมทดแทนอื่นๆ โทร. 0 2285 8888 กด 3 และกด 6

BKIiCare

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน BKI iCare

เพื่อความสะดวกในการใช้บริการกรุงเทพประกันภัยได้อีก 1 ช่องทาง ด้วยแอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟนของคุณ

ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน

iOS
Android