สินไหมทดแทนอุบัติเหตุและสุขภาพ

ติดต่อสินไหมทดแทนอุบัติเหตุและสุขภาพ โทร. 0 2285 8888 กด 3 และกด 3

สินไหมทดแทนอื่นๆ

ติดต่อสินไหมทดแทนอื่นๆ โทร. 0 2285 8888 กด 3 และกด 6

BKIiCare

กรุงเทพประกันภัยเพิ่มช่องทางการให้บริการ
ผ่าน LINE @bangkokinsurance

พบกับบริการด้านประกันภัยที่สะดวก เข้าถึงง่าย ทุกที่ทุกเวลา

• ดูข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัย
• แจ้งเคลมรถยนต์
• ช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน
• รายชื่ออู่หรือศูนย์ซ่อมรถยนต์
• รายชื่อสาขาและจุดบริการของกรุงเทพประกันภัย
• Live Chat สอบถามข้อมูลต่างๆ กับเจ้าหน้าที่